ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Reflü
Akalazya
Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri
Helikobakter pilori
Peptik Ülser
Mide Kanseri
Gastrit

Gastrit karışık bir kelimedir.Gastroenteroloğa göre endoskopik görüntü, patoloğa göre oldukca değişken patolojik bir yapı,aile doktoru ve hastaya göre,açıklanamayan mide yakınmalarının bir belirtecidir.Helikobakterin tanımlanması yeni tartışmalara yeni bir boyut getirmişdir.Bu bağlamda Gastroenteroloğun endoskopi neticesi gastrit raporu ile, patoloğun raporu arasında herzaman paralellik olmayabilir.

Gastrit ,mideyi örten tabakanın iltihabı ve iltihabi hücrelerin varlığını belirtir.Gastrit bir durumu ifade eder,hastalık değildir.Nadir durumlar dışında(lenfositik gastrit ve oldukca nadir olan flegmanöz gastrit) bulgu ve semptom vermez.Bu nedenle klinisyen nadiren gastritin varlığını araştırır.Hazım şikayetleri olan hastalarda endoskopi gereksinimi gastritin varlığını tanımadan ziyade altta yatan diğer nedenler,Hp’nin varlığı bu esnada da çeşitli bölgelerden alınan biyopsi ile gastritin tipi,şiddeti,dağılımı ve diğer iltihabi nedenlerin tanımlanması amacını taşımaktadır.

Gastropati;aşırı iltihabi hücreler olmamasına karşın, görüntüsel ve bu bölgelerden alınan biyopside patolojik değişiklikleri ifade eder.

Gastritin kullanışlı ve faydalı sınıflamasında bazı problemler vardır.
 • İlk olarak;mideyi örten tabakanın endoskopide görünümü ile,alınan biyopside histolojik görünüm arasında zayıf bir ilişki vardır.Endoskopide normal görünüm,biopside belirgin anormallik gösterebilir.Bunun tersi olarak da endoskopi ile konulan gastrit tanısı , alınan biyopside normal saptanabilir.Endoskopide midenin alt kısmında pürtüklü yapının görülmesi Helikobakter pilori(Hp) gastritinin biyopsi ile de teyit edilme ihtimali oldukca yüksektir. Ancak Hp gastritli erişkinlerin çoğunda yukarıda tarif edilen pürtüklü yapı bulunmayabilir. Gastroenterolog histolojik tanıdan ziyade gros görünüm ile tanı koyma yönünde eğilimli olmalıdır.
 • İkinci olarak,gastritin tanımlanmasında tutulan bölge(midenin alt kısmı,üst kısmı veya her ikisi) önemlidir.Ancak yetersiz biopsi alınırsa tutulan bölge tam ayırt edilemez.
 • Üçüncü olarak,toplumda gastritin tipini belirlemede etnik,coğrafik ve çevresel faktörler sınıflamada nadiren göz önüne alınmaktadır.
 • Son olarak,birarada olan iki tipin gastrit sınıflamasında problem vardır.

Gastrit Sınıflaması
Akut Gastrit Kronik Atrofik Gastrit
Helikobakter pilori (Hp)     enfeksiyonu                                                                                                                                Tip A:otoimmun(vucudun kendisi tarafından mide dokusunun yabancı doku gibi algılanmasına bağlı) , midenin üst kısmında belirgin (Diffüz korporal atrofik gastrit)  gastrit
Diğer Akut Enfeksiyonlar Tip B:Hp ile ilişkili,midenin alt kısmında belirgin (Diffüz antral baskın)
       Bakteri nedenli(Hp dışı) Belirsiz(multifokal atrofik pangastrit)
       Hp helmanni Gastritin Nadir Formları
       Flegmanöz gastrit Lenfositik
       Mikobakteriel Eosinofilik
       Sifiliz Crohn hastalığı
       Viral nedenli Sarkoidozis
       Parazite bağlı İzole granulomatöz gastrit
       Mantara bağlı  
GASTROPATİ

Reaktif Gastropati

 • Aspirin/Romatizmal ilaçlar/diğer ilaçlar
 • Alkol
 • Kokain
 • Stres
 • Radyasyon
 • Safranın mideye kaçması
 • Mideyi besleyen damarlarda darlık,tıkanma
 • Yabancı cisim birikimi(bezoar)
 • Mide fıtığı
 • Kalp yetmezliğine bağlı staz Travma

Hiperplastik
 • Menetrier hast. Ve hiperplastik,hipersekretuvar gastropati
 • Zollinger-Ellison sendromu

Gastritin tipi,yayılımını saptamak için midenin çeşitli bölgelerinden en az 6 biyopsi alınmalıdır.

Tedavi

Kronik gastritin tedavisi altta yatan iltihaba yönelik olmayıp oluşan sekele yönelik yapılır..Pernisiyöz anemili hastalarda uzun süreli vitamin B12 iğne tedavisi gerekir.Helikobakter pilorinin yok edilmesine yönelik tedavi ülser veya MALT lenfoma bulunmadıkca rutinde önerilmemektedir.
Akut gastritlerde tedavi etyoloji ve sonuca göre değerlendirilir.

Her Hakkı Mahfuzdur

Oxford Textbook of Surgery

2nd Edition © 2000 Oxford University Press

Harrison's Principles of Internal Medicine

16th Edition © 2005 McGraw-Hill

Current Medical Diagnosis & Treatment

43rd Edition © 2004 McGraw-Hill

Sleisenger –Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease

7th Edition 2002

Yamada 2004


 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM