ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Akut Pankreatit
Pankreas Kanseri
Primer Bilier Siroz (PBS)
PANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARI


Pankreas;Karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezidir. Yunanca pan (tüm, bütün) ve kreas (et) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
Ortalama 15-25 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.
Şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, gövde ile başın birleştiği ince bölüme boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk denir. Kuyruk bölümü dalağa dek uzar.
İç salgısı ile(insülin,glukagon) kan şekerinin düzenlenmesinde,dış salgısı ile (amilaz,lipaz,tripsin) karbonhidat, yağ ve proteinin sindiriminde rol alır.

Safra yolları;Karaciğer hücre arasındaki safra kanaliküllerinden,oniki parmağa açılana kadar anatomik safra kanallarının tümünü kapsar.

Değerli hastalarımız bu bölümde Pankreas ve Safra Yolları hastalıklarına kısa ve öz olarak yer verilecektir.Vaktim elverdiğince yenilikler ve ilaveler yapılacacaktır.
Burada verilen bilgiler tanı ve tedavinize hizmet amacı gütmeyip bilgilendirmeye yöneliktir.
Hastalığınınızı mutlaka hekiminize danışmanız ve hekim kontrolünde olmanız önemli hususdur. 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM