ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Reflü
Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri
Helikobakter pilori
Gastrit
Peptik Ülser
Mide Kanseri
Akalazya

Yemek borusunda lokmaların aşağı ilerletilmesinde rol oynayan süpürücü hareketlerin azaldığı ve lokmanın mideye geçmesi esnasında gevşemesi gerekirken gevşeyemediği yemek borusu hastalığıdır.Nadir görülür.

Hastalığın Nedeni
Bu hastalığın temelinde yemek borusu alt kısmında bulunan,düz kasların arasında yerleşen sinir pakelerine ulaşan ve gevşemeyi sağlayan sinir uçlarının kaybı yatmaktadır.Bu hastalık geri döndürülemez,ancak hastanın tedavi girişimleri hastanın mevcut şikayetlerinin çözümlenmesine yöneliktir.

Tanı
Hastalın nedeni sinir liflerinde eksikliğe bağlı olsa da hastalığın tanısı bu bölgeden alınan parçanın histopatoloji incelenmesi ile konulmaz.Tanı hastanın şikayetlerinin yemek borusunda herhangi tıkanmaya neden olacak bir durum olmamasına rağmen yemek borusunun altının gevşemeyip yemek borusunun lokmayı ilerletici hareketlerinin yetersiz olmasına bağlı olması ile tanı konulur.Bu tanın temelini,endoskopi,yemek borusunun ilaçlı filmi,gerekirse yemek borusunun hareket ve gevşeme bozukluğunu ölçen manometre çalışmaları oluşturmaktadır.

Şikayetler
  • Özellikle sıvı gıdalara ön planda olmak üzereyutma zorluğu
  • Yemek borusunda biriken gıdaların kusulmasıdır
Tedavi
  • İlaç tedavisi;nitrogliserin veya kalsiyum kanal blokörü ilaçlar
  • Endoskopik tedavi
    • Yemek borusundaki dar segmentin balonla genişletilmesi
    • Botox(Botilinum toksini) tedavisi;yemek borusunun alt bölgesine 100 ünit botox’un enjeksiyonu ile kasılma halinde kalan sinirlerin asetilkolin denen maddenin salınımını baskılayarak gevşemesini sağlanır.Botox tedavisinde 4 hafta içinde 2 kez uygulama yapılması ile hastaların %80’inde 12 aya kadar şikayetlerinin düzeldiğini belirten çalışma mevcuttur.Özellikle balon veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda veya balon veya cerrahi uygulama öncesi geçiş sürecinde tercih edilebilecek tedavi yöntemidir.
  • Cerrahi uygulama;Heller myotomi operasyonu.
Tarafımızdan akalazyada Botox tedavisi uygulanmaktadır

Gastroskopi nedir ve kimlere yapılmalıdır konusuna www.leventdemirturk.net  sitesinden ulaşabilirsiniz

Zaninotto G,Annese V,Constatini,Del Genio A,Costantino M.Randomized Controlled Trial of Botulinum Toxin Versus Laparoscopic Heller Myotomy for Esophageal Achalasia. Annals of Surgery 2004;239(3):364-370
 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM