ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Reflü
Akalazya
Helikobakter pilori
Gastrit
Peptik Ülser
Mide Kanseri
Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

Yemek borusunun en sık görülen kötü huylu tümörleri ,adenokanser ve skuamöz hücreli kanserdir.Adeno kanser yemek borusunun alt bölgesinde ,skuamöz kanser orta bölgesinde görülür.Yemek borusunun diğer nadir kanserleri lenfoma,melanoma ve sarkomadır.Biz burada en sık görülen adenokanser ve skuamöz hücreli kanserden bahsedeceğiz.
Görülme sıklığı

İngilterede 2004 yılında 7500 kişide yemek borusu kanseri tanısı konulmuştur. Bu kanserlerin 40 yaşından sonra görlme sıklığı artar.Erkek/kadın görülme sıklığı 7/1'dir. Uygulanan tedavilere rağmen 5 yıllık sağ kalma oranı %13'dür.2004 yılında 7320 kişinin bu hastalıktan öldüğü düşünülürse kanserden ölümlerin en sık beşinci nedenidir.

Adenokanser
Görülme sıklığı son yirmi yılda batı toplumunda dramatik şekilde artmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde 1975-2001 yılları arasında görülme sıklığı yaklaşık altı kat artmıştır( bir milyon kişide 4'den 23 hastaya yükselmiş). Reflüye bağlı gelişen Barret özofagus adenokanser gelişiminde tanımlanmış önemli risk faktörlerindendir. Barret özofagus tanısı konulan hastalarda yıllık adenokanser gelişme oranı 100.000'de 800'dür. Reflü ile de alakalı olan diğer risk faktörleri ,şişmanlık,erkek cinsiyet,sebze ve meyveden fakir beslenme,yemek borusunun altını gevşeten ilaçlar ve ileri yaştır. Tütün ve alkol sadece orta derecede risk faktörüdür.

Skuamöz Hücreli Kanser
Gelişmekte olan ülkelerde daha sıktır.Ortalama görülme sıklığı erkeklerde 6/100.000, bayanlarda 1.6/100.000'dır.Alkol ve tütün ile kuvvetle ilişkilidir.Diğer daha az risk faktörleri ;daha önce geçirilmiş baş boyun kanserleri,insan papilloma virusu,el ve ayaklarda deri kalınlaşması ile giden 'thylosis' denen hastalıkdır.

Şikayetleri
En önemli şikayet yutma zorluğudur.Bu zorluk önce katı gıdalara daha sonra sulu yumuşak gıdalaradır.Yemek borusu yutma zorluğundan önce belirgin evreye kadar genişleyebildiğinden geç tanı konulmasına neden olabilir.

Aşağıdaki durumlarda en kısa sürede Gastroskopi yapılmalıdır.
 • Yutma zorluğu
 • İlerleyici istem dışı kilo kaybı
 • Sebat eden kusma
 • Demir eksikliği anemisi
 • İştahsızlık
 • Üst sindirim sistemi kanaması
 • İlaçlı filmde anormal görünüm
 • Mide bölgesinde ele gelen kitle
 • 55 yaş üzerinde devam eden hazım fonksiyonu ile ilgili şikayetler
 • Barret özofagus saptanan hastalarda peryodik endoskopi takibi yapılmalı,biyopsiler alınmalıdır.
  Tümör saptandıktan sonra,tomografi,endoskopik ultrasonografi,PET tetkikleri ile kanserin evrelemesi yapılarak tedavi seçeneği değerlendirilir.

Tedavi
Hastaların çoğu tanı konulduğunda ileri evrededir.Evrelemeye göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, kemoradyoterapi,endoskopik tedaviler uygulanır.

Gastroskopi nedir kimlere yapılmalıdır konusuna www.leventdemirturk.net sitesinden ulaşabilirsiniz

Kopyalanamaz

Medicine 2007,35(4):199-203


 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM