ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Reflü
Akalazya
Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri
Gastrit
Peptik Ülser
Mide Kanseri
Helikobakter pilori

Helikobakter pilori(Hp),omurgalı canlıların sindirim sistemi mukus denilen sümüksü tabaka içinde yaşamaya adapte olmuş bakteri grubunun bir üyesidir.Onun yapısı(spiral şekilli, iplikcik tarzında uzantılarının bulunması) ve metabolizması (düşük oksijen ortamında yaşaması,şekeri kullanmaması) tipik özelliklerini oluşturur.. Dünyada gözlenen en yaygın enfeksiyonlardan birisidir(dünya nufusunun 50%’sini tutar) ve kronik gastrit,peptik ülser hastalığı ve mide kanseri gibi önemli üst sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla birliktedir.Hp ile enfekte olan 100 hastadan 1 tanesinde mide kanseri gelişebilir.

Hp’nin 58.000 yıl önce doğu Afrikadan insan göçleri ile yayılmış olabileceği belirtilmektedir. Hp’nin görülme sıklığı sosyoekonomik durumlar ile yakın ilişkili olup, gelişmekte olan ülkelerde ,gelişmiş ülkelere göre daha yaygın olarak görülür.

Amerikada toplumun %30-40’ı Hp ile enfektedir.Ülkemizde sindirim sistemi şikayeti olanlarda Hp sıklığı %70-80’ler civarındadır.Çoğunlukla bu enfeksiyon çocukluk çağlarında alınmaktadır.Son 10 yılda Hp’nin yok edilmesine yönelik önerilen tedavi rejimlerinin başarı oranı %90’dan mevcut rehberlere göre kritik eşik değer olan %70-80’e inmiştir.Bunun başlıca nedeni antibiyotik direncinin artmasıdır.Bu durum yeni tedavi uygulamalarına yönlendirmektedir.Uygun bir aşılama ile enfeksiyonun başlangıçta önlenmesi hususu gelecek için yeni tedavi hedeflerini oluşturabilir.

Hp tedavisinde gözönüne alınacak pratik yaklaşım(Kimlerde Hp tedavisi uygulanmalı)
 • Ailesinde mide kanseri öyküsü olanlar
 • Gastroskopisinde alınan biyopsilerde atrofik gastrit, intestinal metaplazi veya MALT lenfoma (düşük dereceli)saptanan tüm yaş grubundaki hastalar
 • Aktif ülseri olan veya daha önce ülser hastalığı teyit edien ancak Hp tedavisi almamış hastalar
 • Erken mide kanserinin endoskopik rezeksiyonundan sonra
 • 40 yaş altında mide hazım şikayetleri olup altta belirgin organik neden bulunmayan ve verilen tedavilere cevap vermeyen hastalarda denenebilir(fayda oranı oldukca düşüktür)

  Hp Enfeksiyonunun Tanısı

  Hp testi, tedavi planlanacaksa yapılmalıdır.Uygulanacak testin seçimi,gastroskopi gerekliliği,testin etkinliği ve maliyetine göre karar verilmelidir.

  Hp tanı test metotları endoskopi gereken,gerekmeyen olarak sınıflandırılabilir. Gastroskopi Yapılması Gereken Hastalarda Kullanılabilecek
Tanı Testleri
 • Hızlı üreaz testi Hp’nin tanısında değerli bilgi veren hasta başı ucuz tetkikdir.
 • Histolojik tanı 
 • Kültür veya PCR öncelikle antibiyotik hassasiyetinin belirlenmesinde anlamlıdır.Rutin kullanımı önerilmez
Gastroskopi Yapılması Gerekmeyen Hastalarda Kullanılabilecek Tanı Testleri
 • Antikor testi.Klinik pratikte faydası sınırlıdır
 • Üre solunum testi(UBT) 
 • Gaytada Hp antijen testi.Değerli bilgi verir
Hp Enfeksiyonunun Tedavisi
 • İlaç Tedavisi
  • Basit olmalı
  • İlacın yan etkileri düşük olmalı
  • Hasta uyumu kolay olmalı
  • Ekonomik olmalıdır
Bu görüşler çerçevesinde halen birinci basamak tedavisinde 10 gün proton pompa inhibitörü ve 2’li antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.Başarılı olmayan vakalarda 2.,3 basamak tedavilere geçilerek değişik kombinasyon uygulamaları ile tedavi yoluna gidilmektedir
 • Aşılama
Hp’nin çocukluk çağında alındığı düşünülürse asıl hedef kitleyi çocuklar oluşturmaktadır.Hayvanlarda aşının tedavi etkinliği olduğu belirtilse de erişkinlerin tedavi edici aşılamadan fayda görüp görmeyeceği açık değildir.Amerikada on yıllık aşılama ile 21.yy sonlarında Hp görülme sıklığının %0.7'ye düşeceği planlanmaktadır.

Yer sıkıntısı nedeniyle geniş tutulamayan yazının detay literatürleri aşağıdadır

Her Hakkı Mahfuzdur


Vakil N,Magraud F.Eradication Therapy for Helicobacter Pylori.Gastroenterology2007;133:985-1001

Chey WD,Wong BCY. American College of Gastroenterology Guideline on the Manegement of Helicobacter pylori Infection.American Journal of Gastroenterology2007;102:1808-1825

Selgrad M,Malfertheiner P.New Strategies for Helicobacter Pylori Aradication.Current Opinion in Pharmacology2008;8:593-597

Sanchez-Delgado J,Calvet X,Bujanda L,Gispert JP,Tito L,Castro M.Ten Day Sequential Treatment for Helicobacter pylori Eradication in Clinical Practice Am J Gastroenterol 2008;103:2220-2223

Severi C,Abdullahi M,Tari R,Vannella L,A.Marcheggiano A,Capoccia D,Leonetti F,Osborn J,Annibale B. High Efficiacy of Bismuth Subcitrate for Helicobacter pylori Eradikation in Pangastritis.Digestive and Liver Disease 2009;41:555-558

Zojaji H,Talaie R,Mirsattari D,Haghazali M,Molaei M,Monsenian N,Derakhsan F,Zali MR.The Efficiacy of Helicobacter pylori Eradication Regimen with and without Vitamin C Supplemantion.Digestive and Liver Disease 2009;41:644-647


 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM