ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Obesite
Kilo Kaybı
Kabızlık
Karın Ağrısı
Bulantı-Kusma

Bulantı,öğürme ve kusma ayrı,ayrı veya birlikte görülebilir.Kusma, merkezi sinir sistemi işbirliğini gerektiren kompleks bir olay iken ,bulantı ve öğürmede kusma refleksinin uyarılması gerekmez.

Bulantı;hoş olmayan subjektif bir hisdir ve birçok kişi yaşamları sürecinde değişik sıklıkta bu hissi yaşamıştır.Çoğunlukla mide veya boğazında kusmanın engellenme hissi olarak tanımlanır.

Öğürtü;soluk borusu kapakcığının kapanmasıyla kasılan-gevşeyen solunumsal harekettir.Öğürtü tek başına değil de kusmanın bir evresi olduğu zaman kusmanın son,zirve noktasını (herzaman olmamakla birlikte) oluşturur.

Kusma;mide ve sindirim sistemi muhtevasının güçlü bir şekilde ağızdan boşaltılmasıdır.Kusma,gıdaların ağza geldiği reflüden ayırt edilmelidir.

Klinik Özellikleri

Sabahları veya midenin boş olduğu zamanlarda mukuslu materyalle(yutulan tükürük) veya sindirim sekresyonlarını içeren kusma durumu kusma merkezinin doğrudan uyarılması ile ilgilidir.Bu tip kusma ; hamilelik,ilaçlar,toksinler(alkol bağımlılığı) veya meyabolik hastalıklar(şeker hastalığı,üre yüksekliği) 'da gözlenir.Psikojenik kusma da benzer özellikler gösterir.

Yemek sonrası biriken ve kısmen sindirilen gıdaların kusulması mide tıkanması veya tembelliği ile ilgili olabilir.Yalancı kusma;tamamen sindirilmemiş gıdaları içerir ve mide sıvısı yoktur(ekşi tat yoktur). Bu durum yemek borusu alt kısmının tam gevşeyememe(akalazya) hastalığı veya yemek borusundaki geniş ceplerinin varlığında görülür.

Dışkı kokulu kusma;barsak tıkanması veya uzun süreli mide tıkanmalarında görülür.

Klinik pratikde kusma nedenini hızlı bir şekilde değerlendirmek önemlidir.Bu durumda kusmayı Akut( 1 hafta altında) ve uzun süreli kusma olarak sınıflayabailiriz.

Akut Kusma Nedenleri
 • Sindirim sistemi tıkanması
 • Mide çıkışında tıkanma
 • Barsak enfaktüsü
 • Sindirim sistemi dışı nedenler;enfaktüs,böbrek taş ağrısı,safra kese ağrısı,yumurtalık-testis bükülmesi,apandisit,akut pankreatit,barsak delinmesine bağlı karın zarı iltihabı
 • Toksinler ve ilaçlar;alkol bağımlılığı,kanser tedavisi, aspirin-romatizmal ağrı kesiciler,kalp ilaçları(dikogsin, ritim düzenleyiciiler),antibiyotikler,astım ilaçları, etkin ağrı kesiciler,imuran
 • Metabolik nedenler;şeker koması,addison hastalığı
 • Enfeksiyona bağlı nedenler;çeşitli bakteri ve viruslere bağlı olarak akut gastrit ve gastroenterit tablosu ile oluşan kusmalar
 • Nörolojik nedenler;işitme ,denge organı hastalıkları(denge bozukluğu ile birlikte).Migren baş ağrıları hafif veya baş ağrısız olarak kusma ile birlikte olabilir. Kafa içi basıncının artmasına neden olan beyin lezyonları(beyin kanaması vb.) fışkırır tarzda kusma ile birliktedir.
Uzun Süreli veya Tekraralayıcı Kusma
 • Kısmi barsak tıkanması
 • Mide çıkışında darlıklar
 • Sindirim sistemi boşalım bozuklukları
 • Nörolojik hastalıklar
 • Hamilelik
 • Belirign hastalık olmadan psikosomatik nedenlerle olan kusma
 • Peryodik kusma sendromu
 • Süperior mezenter arter sendromudur.
Kusmanın Yan Etkileri
 • Yemek borusu ve midede tahriş
 • Yemek borusunun yüzeyel tabakasında yırtılma
 • Yemek borusunda kendiliğinden delinme
 • Yüz ve boyunda birçok küçük kanama odakları
 • Dişlerde yıpranmalar
 • Nefes borusu kapağının spazmı ve kusmuk materyalinin Akciğere kaçması ile zatüre olması
 • Sıvı eksikliği,elektrolit ve metabolik nedenler
 • Düşük kalori alınması ve besinlerin kaybedilmesi ile beslenme eksikliği görülebilir.
Gasroskopi nedir ve kimlere yapılmalıdır konusuna www.leventdemirturk.net adresinden ulaşabilirsiniz

Kopyalanamaz

Gastrointestinal and Liver Disease


 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM