ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Kronik c Hepatit
Siroz
Alkole Bağlı Siroz
Sarılık
Karaciğer Yağlanması
Karında Sıvı Toplanması (Asit)
Kronik b Hepatit
   
Kronik hepatit B; Hepatit B virus enfeksiyonunun 6 aydan daha uzun süre aktif halde bulunması ve KC de iltihabın devam etmesi olarak tanımlanır. Bu hastaların çoğu enfeksiyonu doğumda veya farkında olmadan geçirilen Hepatit B enfeksiyon sonucu almış olup, genellikle daha önce geçirilmiş akut B hepatiti geçirdiklerini bilmezler (Akut B hapatiti gizli seyretmiştir).
Kronik hepatitis B virus enfeksiyonu dünyada önemli bir sağlık problemidir.
    Akut Tip B hepatit, erişkin hastaların yaklaşık %2-%5,yeni doğanların ise %90-95’inde kronikleşir. Dünyada yaklaşık 360 milyon kronik hepatit B enfeksiyonlu kişi mevcut olup,yılda 520 bin üzerinde ölümle sonuçlanmaktadır.Karaciğer kanseri 6.sıklıkta kanser olup,%50’nin üzerinde Hepatit B virus enfeksiyonuna bağlı gelişmektedir.Türkiyede HbsAg(+)’lik oranı %1.8-6.6, enfeksiyonu taşıyan veya karşılaşmış olanların(anti-HbcAg(+)’liği) oranının %28.2 olduğu,Türkiyenin güney doğusunda yaşayan çocuklarda HBV enfeksiyon oranının %9.7 olduğu belirtilmektedir.

HBV Enfeksiyonunda Terminoloji
Kronik hepatit B’nin HbeAg ve Anti HbeAg durumuna göre
 • HbeAg(+) kronik hepatit
 • HbeAg(-) kronik hepatit olmak üzere iki tipi vardır.
HBeAg(+) kronik B hepatit genotip A ve B’nin en yaygın olduğu Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerikada en sık görülür.HBeAg(-) kronik B hepatit genotip C ve D ile birlikteliği sıktır. HbeAg(-) enfekte toplumun yaşlanması sonucu son 10 yılın üzerinde artış göstermiş olup vakaların çoğu Avrupanın dahil olduğu birçok bölgede gözlenir.

Bulaş
Hepatit B enfeksiyonunun alındıktan sonraki hastalık bulguları çıkana kadar geçen süre 45-160 gün arasındadır.Hepatit B virusu,açık yaradan veya iğne ile damar içine,cilt altına giriş ve mukoza membranlarla(ağız,vajen vb.) teması(açık yara olmalı),cinsel temas veya doğum esnasında olmak üzere damarsal yolla geçer.HBsAg çeşitli vucut sıvılarında bulunmakla birlikte sadece serum ve sperm enfeksiyoz olabilir.Ağızdan HBsAg(+) tükrük ile temas eden kişilerde enfeksiyon gösterilmemiştir.Buna karşın enfekte kişilerin tükrüğü cilt altı uygulanan hayvanlarda geçiş olduğu belirtilmiştir.
Kan yoluna geçerek bulaşma nedenleri ,kan,kan ürünleri,virus ile enfejkte enjeksiyon , sağlık amaçlı uygulamalar , iğne ve kesici aletlerle yaralanmalardır.Dövme yaptırma,akapunktur ile nadiren Hepatit B alevlenmeleri gözlenmiştir.HBV geçişinde damar içi uyuşturucu ilaç kullanımı önemli olmaya devam etmektedir.Risk ilaç kullanım süresi ile artar.5 yıllık ilaç kullanımından sonra HBV enfeksiyonu hemen daima görülür.
Doğum esnasında veya hemen kısa süre sonra bulaşma,bebeğin kan ile teması aracılığı ile görülür.HBsAg her ne kadar anne sütünde tesbit edilebilirse de ,emzirme bebeğe bulaş riski olarak görülmez. HBeAg(+) anneden doğan ve koruma yapılmayan bebeklerde Hepatit B virus enfeksiyonunu alma riski yüksek olup 6 aylığa oluştuğunda bu bulaş oranı %70-90’dır. Bu çocukların da yaklaşık %90’ında alınan Hepatit B virus enfeksiyonu kronikleşir. HBeg(-) anneden doğan çocuklarda enfeksiyon oranı daha düşük olup %10-40 olup,bunlarda 5 yaşlarında kronikleşme oranın %40-60 olduğu belirtilmektedir.
Özellikle enfeksiyon görülme oranının düşük olduğu bölgelerde muhtemelen çok eşlilik B virusunun önemli geçiş yoludur.Partner sayısının artması,heteroseksüalite,cinsel birlikteliğin süreci enfeksiyonu etkileyen parametrelerdir. Hastanede Hepatit B virus geçişi dializ ünitelerinde ve diş ünitelerinde görülebilir.
Hepatit B virus enfeksiyonu enfekte kan ile temas eden laboratuar çalışanlarında önemli yer tutmaktadır.Aşılama uygulaması bu personelde bulaşı oldukca nadir duruma getirmiştir. Hepatit B virusu ile enfekte olmuş olan sağlık çalışanlarından,hastalara Hepaztit B virus geçişi oldukça nadirdir. Ancak cerrahi,jinekolojik veya diş uygulamalarında hastalara bulaşma görülebilir.

HBV Enfeksiyonu Yönünden Taranması Gerekenler
Risk Taşıyanlar;Doğal bağışık değillerse bağışıklanması gerekenler
 • Cinsel partneri HBsAg(+) olanlar
 • Çok eşliler
 • Homoseksüeller
 • Damar içi uyuşturucu ilaç alışkanlığı olanlar
 • AİDS olanlar
 • Ev içinde HBsAg(+) aile fertleri olanlar
 • Bakımevinde yaşayan ve bakım veren personel
 • Hapishanede kalanlar
 • Sağlık çalışanları
 • Kronik böbrek yetmezliği olanlar
 • Gebeler
 • Kronik Karaciğer hastalığı olanlar
 • Kemoterapi veya immunosupresif verilecek olanlar
 • Kan,plazma,sperm,organ ve doku vericiler
 • Transaminaz değerleri yüksek olanlar
 • Akut hepatit geçirmekte olanlar

Klinik Bulgular
Kronik B hepatit erkelerde daha yüksek oranda bulunur.Hepatit B virus varlığını düşündüren göstergeler;yüksek taşıyıcılık oranının bulunduğu etnik orijin,şüpheli cinsel temas,kan ile temas öyküsü, organ nakli veya immunsistemi baskılayıcı tedavi uygulanan hastalar, damar içi uyuşturucu ilaç alışkanlığı ve homoseksüellerdir.Hastalık iyileşmeyen akut hepatiti takip edebilir.Akut atak genellikle hafiftir. Anibaşlangıçlı ve derin sarılıklı hastalar genellikle tam olarak iyileşir.
Hastalarda halsizlik olabilir ve çekap esnasında orta derecede Karaciğer enzim yükseklikleri ile veya kan vericisi olduğu zaman yapılan tetkikler esnasında farkedilebilir.
Kronik hepatit sıklıkla sessiz hastalıktır.Bulgular KC hastalığının şiddeti ile paralellik göstermez.Hastaların yaklaşık yarısında sarılık,karında su toplanması veya Karaciğere kan getiren damarlarda basınç yüksekliğinin gelişimi ile ortaya çıkan ileri dönem Karciğer hastalığı ile gelebilir.Hastalar genellikle daha önce geçirilmiş akut sarılık atağı tariflemezler.

Labaratuvar Testleri
Serum bilurubin, Karaciğer enzimleri ve gama globulin sadece orta derecede yükselmişdir. Serum albumin genellikle normaldir.Düz kas antikoru varsa düşük seviyededir.Hepatit B enfeksiyonun tanısı kan veya Karaciğer dokusunda,virusun belirteçlerinin (antijenler veya antikorlar) ölçümüne dayanmaktadır. HbsAg,HbeAg,anti Hepatitis B kor antijen(anti HbcAg) ve anti Hepatitis B e antijen(anti HbeAg) tetkik edilebilir. Hepatit B kor antijen(HbcAg) serumda genellikle tesbit edilemez. Anti HBc belirteci enfeksiyonun geçmişini değerlendirmede değerlidir.KC biyopsisi,Kronik hepatitten,siroz ve Karaciğer kanserine kadar değişebilen spektrumu içerebilir.

Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonunun Yan Etkileri
*Siroz
HbeAg(+) hastalarda yıllık siroza ilerleme oranı %2-5.5, HbeAg(-) hastalarda siroza ilerleme daha hızlı olup oranı yılda %8-10’dur.Siroz sıklıkla 41-52 yaşları arasında görülür. Hastanın İleri yaşda olması, HBVDNA oranının yüksek olması, birlikte Hepatit C virus,Hepatit D virus,AİDS enfeksiyonunun görülmesi,alkol kullanımı, tekrarlayıcı akut ataklar,biyopside fibrozisin ve nekroinflmasyonun ileri evrede olması Kronik B virus enfeksiyonunun siroza ilerlemesinde belirleyici faktörlerdir.
*Karaciğer kanseri
Siroz olmadan Hepatit B virus taşıyıcılarında Karaciğer kanseri görülmesinde coğrafik farklılıklar gözlenir.Asyalılarda yılda %0.4-0.6,eskimolarda yılda %0.2,kızılderililerde yılda <%0.2 dir.Siroz gelişen hastalarda ise yıllık görülme oranı %2, beş yıllık görülme sıklığı %15-20’dir.Siroz hastalarında Karaciğer kanseri gelişminde, hastanın ileri yaşda olması ,erkek cinsiyet,alkol alışkanlığı, aflatoksin, Hepatit C virus veya Hepatit D virus birlikteliği, KC yetmezliği,sürekli inflamasyon, HbeAg ve HBVDNA varlığı ,belki de HBV genotipi belirleyici rol oynar.

Hepatit B Virusuna Karşı Tedbirler

1)Aşılama ;
 • Tüm hamile kadınların araştırılarak HBsAg(+) saptanan anneden doğan bebeklerde aşılama+Hepatit B immunglobulin(aşağıda belirtildiği üzere)
 • Her Yenidoğanın aşılanması
 •  Daha önce aşılanmamış ergenlerin aşılanması
 •  Enfeksiyon riskindeki erişkinlerin aşılanmasıdır

Yapılan aşının tutup,tutmadığının kontrolü ; taşıyıcı annelerin çocuklarında aşının son dozundan 3-9 ay sonra, diğer kişilerde 1-3 ay sonra yapılmalıdır.Kronik dializ hastalarında yıllık takip edilmelidir.

2)Hepatit B serumu;
 • HBsAg(+) aneden doğan bebeklerde;doğumdan hemen sonra veya 12 saat içinde
 • Hepatit B’li hastaya kullanılan iğnenin yanlışlıkla sağlık personeline batmasından sonra; mümkünse 48 içinde olmak ve 7 gün üzerinde olmamak üzere
 •  Organ naklinden önce HBsAg(+)’olanlarda nakilden sonra uygulanmalıdır 

Tedavi
Tedavide Kullanılan Ajanlar
 • Interferon
 • Lamuvidin
 • Adefovir Dipivoxil
 • Entacavir
 • Tenofovir Disoproxil Fumarate
 • Telbivudine 
Hangi tedavi şeklinin ve ne süre ile uygulanacağı, hastalığın evresi,virus belirteçleri, daha önce tedavi uygulanıp uygulanmadığı durumarına göre değerlendirilmektedir. Tedaviden fayda görülmesinde hastanın uyumu,tedavi dozunun ve süresinin tam uygulanıp uygulanmadığı,komplikasyonlar,tedaviden fayda görme kriterlerine uyumluluğu rol oynamaktadır.

Kronik B hepatitli hastaların antiviral tedaviye cevabını belirleyen faktörler
1)İyi Faktörler;
 • Heteroseksüel
 • Kadın
 • Tedaviye uyum gösteren
 •  Enfeksiyonun son zamanlarda alınması
 •  Yüksek Karaciğer enzim değerleri
 •  KC biyopsisinde aktivite
 •  Düşük HBV DNA seviyesi 
2)Kötü Faktörler
 • AIDS hastalığı olan
 • Doğu ülke kökenli
 •  Hastalığın erken yaşta alınması 


Kronik Hepatit B 'si olan değerli hastalarımız takipte olmanızın(tedavi uygulansın, uygulanmasın) bilimsel yönden faydanıza olduğunun bilincinde olmanız dileği ile

Her Hakkı Mahfuzdur Kopyalanamaz

 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM